• aangesloten bij:
  • logo bouwgarant
  • logo bouwend nederland
  • logo meer met minder energie
  • logo vca

Visie

Smeltink Bouw- en aannemingsbedrijf garandeert een kwaliteitsproduct.

Onze visie is erop gericht een kwalitatief en goed product af te leveren. Gebruik maken van zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Zorgdragen voor actuele kennis van nieuwe materialen, bouwtechnieken en wet- en regelgeving. Door steeds meer gebruik te maken van materialen die een energie zuinige werking hebben, zijn we in staat om te voldoen aan de steeds grotere eisen van de regering en zijn we bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu. 

Wij zijn een financieel gezond bedrijf. Ons doel is om de positie zodanig te versterken dat continuïteit (en dus garantie) gewaarborgd blijft. De basis wordt gevormd door het vaste team, welke zonodig wordt aangevuld met onderaannemers. Het is dan ook essentieel de kwaliteit van dit team te waarborgen en waar mogelijk te versterken.

 

Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 9Bouw kelderwelk 8Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7utility 1.0welk 7utility 3.0Bouw Arnhemnieuwb 1.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2util 1.3welk 4IJs & MoreStedelijk monumentaal pand te Arnhem 4Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 6Nieuwbouw carport Angerlowelk 2Aanbouw AngerlosewegStedelijk monumentaal pand te Arnhem 8Bouw woonhuis Arnhem rest 3.0util 1.2nieuwb 1.3Aanbouw Giesbeekrest 5.0rest 1.0Gemeentehuis DoesburgStedelijk monumentaal pand te Arnhem 5utility 4.0welk 6utility 2.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1nieuwb 1.1rest 4.0welk 1Wagenpark SmeltinkArnhem Bouw 3rest 6.0Gemeentehuis Doesburgrest 2.0Gemeentehuis DoesburgStedelijk monumentaal pand te Arnhem 3welk 5Gemeentehuis Doesburg
rest 2.0Gemeentehuis Doesburgwelk 7Aanbouw GiesbeekStedelijk monumentaal pand te Arnhem 9utility 1.0rest 3.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2IJs & MoreAanbouw Angerlosewegwelk 2welk 4Arnhem Bouw 3Gemeentehuis DoesburgNieuwbouw carport AngerloBouw keldernieuwb 1.3Gemeentehuis Doesburgwelk 8utility 3.0welk 6nieuwb 1.0Gemeentehuis Doesburgutil 1.2Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5welk 5Bouw woonhuis Arnhem Bouw Arnhemrest 1.0welk 1utility 4.0rest 5.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 6Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1rest 6.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 3utility 2.0rest 4.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 8Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 4util 1.3Wagenpark Smeltinknieuwb 1.1
Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 9utility 2.0rest 4.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 6Gemeentehuis Doesburgnieuwb 1.3Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 3Bouw kelderwelk 7util 1.3utility 1.0welk 8rest 6.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5welk 6Aanbouw GiesbeekGemeentehuis Doesburgnieuwb 1.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7Wagenpark SmeltinkGemeentehuis DoesburgAanbouw Angerlosewegutility 3.0welk 2Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2rest 1.0Nieuwbouw carport AngerloGemeentehuis Doesburgwelk 4welk 1Arnhem Bouw 3rest 3.0util 1.2IJs & Moreutility 4.0Bouw woonhuis Arnhem nieuwb 1.1Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 8Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1Bouw ArnhemStedelijk monumentaal pand te Arnhem 4welk 5rest 2.0rest 5.0