• aangesloten bij:
  • logo bouwgarant
  • logo bouwend nederland
  • logo meer met minder energie
  • logo vca

Visie

Smeltink Bouw- en aannemingsbedrijf garandeert een kwaliteitsproduct.

Onze visie is erop gericht een kwalitatief en goed product af te leveren. Gebruik maken van zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Zorgdragen voor actuele kennis van nieuwe materialen, bouwtechnieken en wet- en regelgeving. Door steeds meer gebruik te maken van materialen die een energie zuinige werking hebben, zijn we in staat om te voldoen aan de steeds grotere eisen van de regering en zijn we bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu. 

Wij zijn een financieel gezond bedrijf. Ons doel is om de positie zodanig te versterken dat continuïteit (en dus garantie) gewaarborgd blijft. De basis wordt gevormd door het vaste team, welke zonodig wordt aangevuld met onderaannemers. Het is dan ook essentieel de kwaliteit van dit team te waarborgen en waar mogelijk te versterken.

 

Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5Aanbouw AngerlosewegBouw Arnhemrest 2.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 6Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1nieuwb 1.1nieuwb 1.3Gemeentehuis Doesburgwelk 5welk 6welk 2Nieuwbouw carport Angerlowelk 7Bouw woonhuis Arnhem Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7rest 6.0Gemeentehuis DoesburgBouw kelderStedelijk monumentaal pand te Arnhem 9welk 1rest 4.0utility 4.0nieuwb 1.0Aanbouw Giesbeekwelk 4Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 4Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 3rest 5.0rest 3.0Wagenpark Smeltinkutility 3.0util 1.2Arnhem Bouw 3IJs & MoreStedelijk monumentaal pand te Arnhem 8Gemeentehuis Doesburgutility 1.0utility 2.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2rest 1.0util 1.3Gemeentehuis Doesburgwelk 8
Gemeentehuis Doesburgrest 6.0welk 6nieuwb 1.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 8Gemeentehuis DoesburgWagenpark Smeltinkwelk 5utility 4.0Bouw ArnhemStedelijk monumentaal pand te Arnhem 2rest 3.0util 1.3Bouw kelderrest 4.0Gemeentehuis Doesburgnieuwb 1.3Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1Aanbouw GiesbeekGemeentehuis DoesburgStedelijk monumentaal pand te Arnhem 4utility 1.0rest 1.0welk 8Aanbouw AngerlosewegStedelijk monumentaal pand te Arnhem 9Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5IJs & MoreStedelijk monumentaal pand te Arnhem 3rest 2.0Arnhem Bouw 3welk 1Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 6nieuwb 1.1welk 7utility 3.0welk 2welk 4util 1.2Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7Bouw woonhuis Arnhem Nieuwbouw carport Angerloutility 2.0rest 5.0
rest 1.0Bouw kelderGemeentehuis Doesburgrest 3.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 3IJs & MoreAanbouw Angerlosewegwelk 8Aanbouw Giesbeekwelk 2welk 6Arnhem Bouw 3utility 2.0util 1.3welk 4Nieuwbouw carport Angerloutility 3.0rest 2.0Wagenpark Smeltinkutility 1.0Bouw Arnhemutility 4.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 8Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 4rest 6.0Gemeentehuis DoesburgBouw woonhuis Arnhem nieuwb 1.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1welk 5nieuwb 1.1Gemeentehuis Doesburgwelk 1Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2welk 7Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 9Gemeentehuis DoesburgStedelijk monumentaal pand te Arnhem 6util 1.2nieuwb 1.3rest 4.0rest 5.0