• aangesloten bij:
  • logo bouwgarant
  • logo bouwend nederland
  • logo meer met minder energie
  • logo vca

Visie

Smeltink Bouw- en aannemingsbedrijf garandeert een kwaliteitsproduct.

Onze visie is erop gericht een kwalitatief en goed product af te leveren. Gebruik maken van zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Zorgdragen voor actuele kennis van nieuwe materialen, bouwtechnieken en wet- en regelgeving. Door steeds meer gebruik te maken van materialen die een energie zuinige werking hebben, zijn we in staat om te voldoen aan de steeds grotere eisen van de regering en zijn we bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu. 

Wij zijn een financieel gezond bedrijf. Ons doel is om de positie zodanig te versterken dat continuïteit (en dus garantie) gewaarborgd blijft. De basis wordt gevormd door het vaste team, welke zonodig wordt aangevuld met onderaannemers. Het is dan ook essentieel de kwaliteit van dit team te waarborgen en waar mogelijk te versterken.

 

util 1.2Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 6welk 6Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 3welk 2nieuwb 1.1rest 1.0utility 4.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 4Wagenpark Smeltinkrest 3.0utility 2.0welk 4nieuwb 1.0Bouw kelderutility 3.0rest 2.0rest 4.0Gemeentehuis DoesburgStedelijk monumentaal pand te Arnhem 8util 1.3Aanbouw GiesbeekBouw Arnhemnieuwb 1.3Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2Nieuwbouw carport AngerloBouw woonhuis Arnhem welk 8Gemeentehuis Doesburgwelk 1Aanbouw AngerlosewegIJs & MoreGemeentehuis Doesburgwelk 7Gemeentehuis Doesburgrest 5.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 9rest 6.0Arnhem Bouw 3utility 1.0welk 5Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7
rest 5.0Aanbouw Angerlosewegrest 2.0nieuwb 1.3rest 4.0Bouw kelderStedelijk monumentaal pand te Arnhem 1rest 6.0nieuwb 1.0Wagenpark Smeltinkwelk 1welk 7welk 6Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2Bouw woonhuis Arnhem Gemeentehuis Doesburgwelk 4Bouw Arnhemutility 3.0utility 1.0Gemeentehuis Doesburgutility 2.0Gemeentehuis DoesburgStedelijk monumentaal pand te Arnhem 3Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 8IJs & MoreArnhem Bouw 3utility 4.0Gemeentehuis Doesburgwelk 8welk 5util 1.2Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 9Nieuwbouw carport AngerloAanbouw Giesbeekwelk 2rest 3.0rest 1.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 6util 1.3Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 4nieuwb 1.1
Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 6welk 4rest 5.0Gemeentehuis DoesburgStedelijk monumentaal pand te Arnhem 9welk 1Aanbouw Angerlosewegwelk 5rest 2.0nieuwb 1.0Wagenpark Smeltinkwelk 7nieuwb 1.3Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 3Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 8Gemeentehuis DoesburgArnhem Bouw 3rest 1.0rest 6.0Nieuwbouw carport Angerloutility 1.0welk 6utility 4.0rest 4.0Gemeentehuis Doesburgutil 1.3welk 8Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7utility 2.0IJs & MoreAanbouw Giesbeekutil 1.2rest 3.0welk 2Bouw woonhuis Arnhem Gemeentehuis Doesburgnieuwb 1.1Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 4Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2utility 3.0Bouw ArnhemBouw kelder